Tri thueddiad diwydiant goleuadau LED yn y dyfodol

Wedi'i effeithio gan welliant cryfder cyffredinol y diwydiant LED domestig a dylanwad ffafriol polisïau'r llywodraeth, mae diwydiant LED Tsieina wedi parhau i gynhesu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ddangos tuedd dda o ran maint ac ansawdd. Mae rhai sefydliadau diwydiant yn rhagweld y bydd marchnad goleuadau LED Tsieina yn cyflawni cyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 26.9% rhwng 2013 a 2018. Gyda thuedd datblygu twf uchel, bydd Tsieina yn dod yn un o'r marchnadoedd goleuadau LED mwyaf posibl yn y byd.

Fodd bynnag, er bod y sefyllfa dda o'n blaenau, mae cystadleuaeth y farchnad hefyd yn dwysáu. Pwy all gystadlu â Tsieina a bod yn falch o'r farchnad LED? Nid yw'r canlyniad yn hysbys o hyd. Ar ôl cyfnewidiadau parhaus a manwl gyda mentrau pecynnu blaenllaw a llawer o wneuthurwyr lampau ac offer goleuo, mae'r papur yn crynhoi tri thuedd datblygu marchnad LED Tsieina yn y dyfodol.

Tuedd 1: ymladd dros wahaniaethu brand. Cynhyrchion sydd â chynnwys technoleg isel fydd “ardal trychinebus” homogeneiddio bob amser. Gydag uwchraddio cystadleuaeth cadwyn werth LED, mae mwy a mwy o weithgynhyrchwyr LED yn sylweddoli pwysigrwydd gwahaniaethu brand. Er mwyn creu dyluniad unigryw a chreu ei fanteision unigryw ei hun, mae mwy a mwy o weithgynhyrchwyr yn edrych ar y lens silicon gradd optegol y gellir ei fowldio â chwistrelliad.

Tuedd 2: bydd creu ansawdd optegol rhagorol gyda thechnoleg symlach yn dod yn realiti Heddiw, mae gweithgynhyrchwyr offer LED ar gyfer cymwysiadau goleuadau cyffredinol yn wynebu problem fawr: sut i symleiddio'r broses weithgynhyrchu, lleihau costau cynhyrchu, a darparu gwell ansawdd optegol ar yr un pryd? Gyda chynnydd technoleg ffilm powdr fflwroleuol, bydd cenhedlaeth newydd o dechnoleg pecynnu lefel sglodion LED a all gyflawni'r tri nod hyn ar yr un pryd yn dod yn fwy a mwy aeddfed. Yn y dyfodol, gall gweithgynhyrchwyr arloesi'n feiddgar, torri trwy'r modd presennol gyda dull dylunio a chynhyrchu chwyldroadol, a chreu sefyllfa ennill-ennill o gost ac ansawdd rhwng gweithgynhyrchwyr a defnyddwyr.

Tuedd 3: Bydd dyfeisiau LED yn gwella effeithlonrwydd a dibynadwyedd goleuadau ymhellach. Ar gyfer cymwysiadau LED disgleirdeb uchel, gall sglodion allyrru golau pŵer uchel wella effeithlonrwydd goleuo a sefydlogrwydd cynhyrchion yn sylweddol. Ond nid yw'r gost o uwchraddio sglodion yn rhad, sy'n gwneud i lawer o weithgynhyrchwyr flinch. Mae ymddangosiad gludiog pecynnu resin silicon mynegai plygiannol uchel yn darparu dewis arall mwy cost-gystadleuol a syml ar gyfer gwella effeithlonrwydd a sefydlogrwydd goleuo.


Amser post: Mai-12-2020